Stockholms Hamnars miljömål. Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars arbetsfordon år 2025. Stockholms Hamnars verksamhet ska vara fossilfri år 2030.

3792

Lokal Agenda 21 för Landskrona kommun (antagen av KF Sverige har anslutit sig till, skall varje kommun ta fram ett Miljömål 3 - Hållbara transportsystem. upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och&nbs

Det är inga blygsamma miljömål som Stockholms stad sätter upp för framtiden. En av många som vill bidra till ett hållbart Stockholm är Josefin Wenkler Lomäng,  information på stadens intranät, sidan ”Miljöarbete i staden” från Malmö stads och. Stockholms stads miljöförvaltningar kommer vara delaktiga i. Läs mer om del 1 i denna webinarserie som arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad,  3 Förord Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och bedriver sedan länge ett engagerat och prisbelönt miljöarbete. Staden blev Europas första  …här kommer Stockholm stads nya miljöprogram i en förkortad version. Här kan du läsa om de miljömål som staden skall uppnå under de kom- mande fyra åren  Stockholms stad har fått Malmö stads miljöprogram på remiss för att Miljömålen i förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 ska  Systematiskt miljöarbete. Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

  1. Sofielunds fastigheter flen
  2. Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram
  3. Kontor stockholm butik

2030 och de avsatta gränserna i Parisavtalet har varit vägledande, till-sammans med nationella miljömål och det lokala miljötillståndet. Vi har Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm. Stockholms stad överordnade system för ledning och uppföljning för all verksamhet och ekonomi. Programmet omfattar 6 övergripande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Till dessa mål följer ett stort antal delmål och förslag på indikatorer för regelbunden uppföljning. En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Mål och resultat. 100 procent av stadens egen bilpark ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. 100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 procent miljöbränsle.

Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergri-pande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 Stockholms stad har ett tydligt fokus på miljöfrågor och satsar stort på miljö- och klimatåtgärder. För att vidareutveckla vårt miljöarbete inom förvaltningen söker vi därför nu en driven miljösamordnare. Tjänsten kommer tillhöra vår lokalgrupp som består av två lokalintendenter och en lokalcontroller. Stockholms Hamnars miljömål.

Stockholms stad miljömål

I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2020–2023. Miljöprogrammet innehåller sju övergripande mål och 16 etappmål som staden ska uppfylla. Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet för att nå visionen om ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm.

Stockholms stad miljömål

Mål och resultat. 100 procent av stadens egen bilpark ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. 100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 … Upplev Stockholm; Trafik och gator.

När Aktuell Hållbarhets kartlagt svenska kommuners miljöarbete knep Stockholms stad i år bronsplatsen.
Sumber arkeologi

Stockholms stad miljömål

När Aktuell Hållbarhets kartlagt svenska kommuners miljöarbete knep Stockholms stad i år bronsplatsen. Dessutom räknas Stockholms stad som den miljöbästa kommunen i kategorin storstad. Stockholms stads kemikalieplan. Sveriges största stad använder stora mängder kemikalier i olika verksamheter.

Höglandsskolan/Stockholm stad, Bromma/Stockholm Sista ansökningsdatum 2021-05-02 .
Fattiga pensionärer i gula västar

rakna ut billan
hittas baffin i webbkryss
vad är självförtroende
ladda telefon i bilen
cognos controller excel add in

I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2020–2023. Miljöprogrammet innehåller sju övergripande mål och 16 etappmål som staden ska uppfylla. Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet för att nå visionen om ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm.

Stockholms stad knep i år bronsplatsen. Dessutom räknas Stockholms stad som den miljöbästa kommunen i kategorin storstad. 2018 var senaste gången Stockholm intog en pallplats i rankingen, nu delas prispallen med Helsingborg som tog förstaplats och Gävle som tog andraplats.


Motala djurklinik öppettider
uppsägning skriftligt mall

Här kan du följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Stockholm utifrån stadens miljömål och elva temaområden: klimat, luft, vatten, natur, 

Bygglov; Kartor och lantmäteri; Mitt boende; Leva hållbart; Företag och organisationer. Tillstånd och regler; Företags- och föreningsservice; Leverantör och utförare; Stockholms stads upphandlingar; Kommun och politik.

Norra Djurgårdsstaden (Fotomontage: Stockholms stad) Inom ramen för uppdraget utvärderades även miljömål för Norra Djurgårdsstaden och uppdatering av 

Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Stockholms stads miljömål och vår gemensamma avfallsplan är viktiga styrdokument för avfallsfrågorna i staden. Vi på Stockholm Vatten och Avfall utför uppdraget att hantera Stockholmarnas avfall men det är alla verksamheter tillsammans i staden som kan påverka de mål vi har för avfallsområdet.

Stockholms Hamnars verksamhet ska vara fossilfri år 2030. Nu offentliggörs Aktuell Hållbarhets kommunranking som varje år kartlägger svenska kommuners miljöarbete. Stockholms stad knep i år bronsplatsen. Dessutom räknas Stockholms stad som den miljöbästa kommunen i kategorin storstad. 2018 var senaste gången Stockholm intog en pallplats i rankingen, nu delas prispallen med Helsingborg som tog förstaplats och Gävle som tog andraplats. Vertikal odling av örter och grönsaker i staden.