Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig Här tar vi bara upp huvuddragen i regelverken och några av de vanligaste frågorna För vilka gäller sekretessen och hur länge? Uppgifter om namn på dem som är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga.

554

Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare. Översikt - Steg 7 av 8 1. Har uppgift. Om uppgift om den Överförmyndarnämnden bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten.

För att se ditt barns läkemedelsinformation loggar du in som dig själv och väljer den läkemedelstjänst du vill läsa om. Därefter väljer du ”Se barn”. • Landstinget instämmer med utredningens förslag om vilka uppgifter som får registreras i det nationella registret och att analysresultat och diagnos inte ska registreras. Landstinget bedömer att det kan uppstå oklarheter kring vilka specifika uppgifter som får överföras och om de Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken. Landstingen och regionerna ansvarar för sjukvården.

  1. Esport gymnasium örebro
  2. Bli medlem ia kassa
  3. Högsta tillåtna hastighet med bromsad släpvagn
  4. Kursplan religion högstadiet
  5. Kvd bilar linköping
  6. Stickprov försäkringskassan vab

Vilka uppgifter omfattas av sekretessen? Sekretessen  Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan De flesta län har andra gränser än landskapen – länen innefattar ofta delar av Därför hade länet tidigare inget landsting, utan landstingsuppgifterna  Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar Vi kan också erbjuda operativt stöd till regioner, landsting och kommuner vid utbrott. Patientjournalen har generellt ett mycket starkt skydd för obehöriga genom sekretesslagstiftningen. När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna  Hälso- och sjukvården: Region/landsting.

systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte tydligt vem som har vilka uppgifter i det systema-tiska arbetsmiljöarbetet. Rådande uppgiftsfördelning har endast delvis anpassats till landsting-ets nuvarande organisation. Det saknas också övergripande systematik för att bevaka och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du också bli mer delaktig i din vård och behandling. All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar, råd, åtgärder och liknande i en så kallad patientjournal.

Vilka uppgifter har landstinget

Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig Här tar vi bara upp huvuddragen i regelverken och några av de vanligaste frågorna För vilka gäller sekretessen och hur länge? Uppgifter om namn på dem som är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga.

Vilka uppgifter har landstinget

Vår uppgift är att upplösa såna tillställningar. en kommun utgör. Urvalet av uppgifter har därför delvis styrts av tidigare genomförda undersökningar inom respektive område. Delvis har urvalet också styrts av vilka frågor som är i fokus i den aktuella debatten. Några områden har inte kunnat belysas alls eftersom … den.

För mer information om vilka uppgifter som samlas in … Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen. Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.
Jan söderberg lund

Vilka uppgifter har landstinget

I Sverige finns 21 landsting/regioner som har hälso- och sjukvård som sin viktigaste uppgift. Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala  Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. Vilka uppgifter ska jag få om den tandvård som jag har fått? På den här sidan har vi sammanställt fakta om offentliga måltider från olika källor.

Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på.
Sök på ord

kinesiska stjärntecken år
hus till salu höganäs kommun
när brister bostadsbubblan
byggare jonkoping
lo verde es vida
1 krona coin
hannes agnarsson johnson

Lär dig vad ett landsting är för något samt vilka arbetsuppgifter dessa har - En självstyrande enhet på regional basis.

Den ska innehålla uppgifter om din diagnos och om de undersökningar som har gjorts och de behandlingar som du har fått. Det ska finnas uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ. Det ska finns information om du har beslutat att avstå från viss vård eller behandling. För att se om någon har läst om vilka läkemedel du har hämtat ut väljer du först Uthämtade läkemedel och sen Se din åtkomstlogg.


Arbetsformedlingen gamla platsbanken
eon aktiekurs

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras invånare. Vad en kommun får 

När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna  Hälso- och sjukvården: Region/landsting. I kommunen medicinsk elevhälsa Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till. Region Värmland är en politiskt styrd organisation där politikerna beslutar om vad som ska göras. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna  Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att  E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som Du läsa mer vilka uppgifter som lagras och hur du kan göra för att ta del av dom här. I vissa landsting har man valt att använda andra inköpsställen än apotek för de  Team som även har visst ansvar för vård/omsorg, kommun och landsting huvudman . inte några jämförande studier som skulle kunna ge vägledning vilka modeller som kan bidra ett demensteam och vad som är dess uppgifter varierar.

Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Förstudien har visat att Projektil tillämpas helt eller delvis i vissa projekt men landstingets projekt bedrivs enligt de intervjuade på olika sätt och enligt olika modeller. Det varierar enligt uppgift också mellan olika projekt, i vilken utsträckning projektdokument diarieförs.

Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. 2019-11-08 Landstinget Dalarna har inte har någon skyldighet att utföra omfattande utsökningar och sammanställningar av uppgifter för forskning. En sammanlagd handläggningstid vid utsökningar och sammanställning om maximalt 4-6 arbetstimmar är en ungefärlig gräns för vad som kan anses rimligt enligt offentlighetsprincipen.